0 544 421 21 22

Sosyal Medyada Biz}

Dilekçe Örnekleri

Günümüzde birçok kişiye idari para cezası, trafik cezası haklı veya haksız yere gelebilmektedir. Bu cezalara ilişkinde tabi ki hukuk yolu her daim açık olabilmekte ve itiraz hakkımız bulunabilmektedir. Bu makalemizde diyarbakır avukat bürosu olarak sizlere detaylı bir şekilde izlemeniz gereken...
Bu yazı diyarbakır avukat ERD Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmıştır. DİLEKÇE METNİ HAZIRLANIRKEN 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA 671 SAYILI KHK İLE EKLENEN GEÇİCİ 6. MADDESİNİN ÖZELLİKLE SUÇUN İŞLENİŞ TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİ ÖNERİRİZ. *** 1/7/2016 tarihine kadar...
Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Usule Dair Bilgiler *** ÖNEMLİ UYARI: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 03.03.2017 T. 2015/2 E. 2017/1 K. sayılı içtihadına göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve...
Bilirkişi Kararına İtiraz Dilekçesi ÖNEMLİ NOT =) BİRLEŞTİRME KARARI VERİLMESİ VE İTİRAZ KONUSUNDA BİREBİR KANUNİ DÜZENLEME OLMAMAKLA BİRLİKTE DOKTRİNDE SAVCILIĞIN SORUŞTURMA EVRESİNDE BİRLEŞTİRME KARARI VEREBİLECEĞİ VE KOVUŞTURMA EVRESİ İÇİN GEÇERLİ OLAN PROSEDÜRÜN SAVCILIK AÇISINDAN DA KIYASEN UYGULANABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ HAKİMDİR. BU...
Gözaltı Süresine İtiraz Dilekçesi USULE DAİR BİLGİLER; *** Mahkemelerin vazifeleri kanunla belirlenir. (5271 S. K. m. 3) *** Barış zamanında, asker olmayan bireylerin Askeri Ceza Kanununda ya da başka kanunlarda yer alan askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek...
Adli Yardım İstemli Boşanma Davası Dilekçesi Örneği *** ÖNEMLİ UYARI: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 03.03.2017 T. 2015/2 E. 2017/1 K. saseneı içtihadına göre; 6100 saseneı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve yanıt dilekçeleri...
USULE DAİR BİLGİLER; *** Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir (5271 S. K. m. 158) . *** Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir (5271 S. K. m....

İletişim