Sosyal Medyada Biz}

Ceza Hukuku

Uyuşturucu suçları ceza mahkemelerinde görülmektedir. Sizlerinde uyuşturucu dosyanız var ise Diyarbakır ceza avukatı ERD Hukuk Bürosu ile iletişime geçiniz. ÖZET: Suça sürüklenen çocuğun işlediği sübuta eren uyuşturucu madde kullanmak eyleminin daha önce kesinleşen T.C. 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/5-521 E-K...
Bu yazı diyarbakır avukat ERD Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmıştır. DİLEKÇE METNİ HAZIRLANIRKEN 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA 671 SAYILI KHK İLE EKLENEN GEÇİCİ 6. MADDESİNİN ÖZELLİKLE SUÇUN İŞLENİŞ TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİ ÖNERİRİZ. *** 1/7/2016 tarihine kadar...
Yazmış olduğumuz makalemizi okuyarak sizlerin de kimlikleri başkaları tarafından kullanılmış ve suç işlenmiş ise Diyarbakır ceza avukatı ERD Hukuk Bürosu tarafına iletişime geçerek suç duyurusunda bulunabilir ve gerekli yasal işlemlere başlayabilirsiniz. Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu Nedir...
Hakaret suçu dolayısıyla açmış olduğunuz ve açacağınız davalar ile ilgili hukuki destek ve avukat arıyorsanız. Diyarbakır ceza avukatı ile iletişime geçerek gerekli görüşmeleri yapabilirsiniz. Hakaret Suçu Nedir ve Cezası ( TCK: 125-131 ) Hakaret suçu, TCK md. 125-131 arasında şerefe...
Bıçakla Yaralama Suç Duyurusu Dilekçe Örneği *** Suça dair ihbar ya da şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı na ya da kolluk makamlarına yapabilir (5271 S. K. m. 158) . *** Valilik ya da kaymakamlığa ya da mahkemeye oluşturulan ihbar ya da şikayet,...
Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemi Dilekçe Örneği 6352 SAYILI KANUNUN 105/A MADDESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 6 AYLIK ERTELEME SÜRESİNE YÖNELİK; AYNI KANUNUN GEÇİCİ 2.MADDESİ İLE GEÇİCİ 4.MADDESİNİN DİLEKÇE METNİ HAZIRLANIRKEN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİNİ ÖNERİRİZ. *** 6352 saseneı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda...
Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Ceza Dilekçeleri – TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ (SORUŞTURMA EVRESİ) (YENİ DİLEKÇE) AÇIKLAMALAR *** Soruşturma kısmında şüphelinin tutukevinde bulunduğu vakit içersinde ve en geç otuzar günlük vakitler itibarıyla tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceği konuunda, Cumhuriyet savcısının istemi üstüne...
Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği Ceza Dilekçeleri – ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ İSTEMİ (YENİ DİLEKÇE) AÇIKLAMALAR ÖNEMLİ UYARI! Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile oluşturulan görüşmede, alakalı dilekçenin daha eskiden faks yolu ile gönderiminin kabul edildiği; fakat...
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası   Uyuşturucu madde ticareti suçu, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içersinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması ya da ticaret hedefiyle satın alınması, kabul...