Sosyal Medyada Biz}

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Satın Almak

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Satın Almak

Uyuşturucu suçları ceza mahkemelerinde görülmektedir. Sizlerinde uyuşturucu dosyanız var ise Diyarbakır ceza avukatı ERD Hukuk Bürosu ile iletişime geçiniz.

ÖZET: Suça sürüklenen çocuğun işlediği sübuta eren uyuşturucu madde kullanmak eyleminin daha önce kesinleşen T.C. 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/5-521 E-K sayılı ilamına konu eylemle bağlantılı olarak zincirleme suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan TCK’nun 191/1 ve 43/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, ortaya çıkan sonuç cezasının kesinleşen hükümdeki sonuç cezadan fazla olması sebebiyle suça sürüklenen çocuk hakkında aradaki fark ceza kadar ek cezaya hükmedilmesi yönünde hüküm tesis edilmiştir.

(5237 S. K. m. 31, 43, 62, 191) (5271 S. K. m. 223, 286, 324)

 

Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/06/2017 gün ve 2017/287 Esas, 2017/525 Karar sayılı kararı ile ilgili olarak istinaf kanun yoluna suça sürüklenen çocuk müdafi tarafından başvurulmuş olması sebebiyle davanın yeniden görülmesine karar verilerek yapılan yargılama sonunda:

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

İDDİA: Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının 04/10/2016 tarih, 2017/39 Esas sayılı iddianamesiyle; Suça Sürüklenen Çocuk A. B.’nın Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçunu işlediği iddiasıyla eylemine uyan TCK’nun 191/1, 31/3, maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır.

 

YEREL MAHKEMENİN HÜKMÜ: Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/06/2017 gün ve 2017/287 Esas, 2017/525 sayılı hükmü ile suça sürüklenen çocuk A. B.’nın atılı suçtan TCK’nun 191/1, 31/3, 62, maddeleri uyarınca neticeten 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

 

İSTİNAF TALEBİ:

 

Suça Sürüklenen Çocuk A. B. müdafi Av. M. Y. istinaf dilekçesinde özetle; Suça sürüklenen çocuk hakkında verilen kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek hükmün bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

 

SAVUNMA:

 

Suça sürüklenen çocuk A. B. Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesinde Alınan Savunmasında; “1 gr eroin maddesi bana ait değildir. Sipariş vermedim . Benim söylediğim yanlış anlaşılmış Aykut Ateş eroin almak için gitti. “Paranız varsa verin size de getireyim” demişti. Fakat ben para vermedim. Diğer arkadaşlar benim telefondan mesaj atmışlar.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Suça sürüklenen çocuk A. B.’nın Dairemizde Yapılan İstinaf Duruşmasında Alınan Savunmasında: “Önceki savunmamı tekrar ederim. Suç tarihinde yapılan talimde benim eroin maddesi kullandığım şeklindeki tespit doğrudur. Pişmanım. Lehime olan hükümler uygulansın” şeklinde savunmada bulunmuştur.

 

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET SAVCISI ESAS HAKKINDAKİ MÜTAALASINDA: “S.S.Ç’nin suç tarihi olan 18/10/2016 tarihinde uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla hakkında kamu davası açıldığı ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dali Başkanlığının 22/10/2016 tarihli laboratuvar sonuç belgesine göre idrarında opaid maddesi tespit edildiği, bu nedenle uyuşturucu madde kullandığının sabit olduğu, ancak s.s.ç’nin 11/10/2016 tarihinde kullanmak için eroin maddesi bulundurması nedeniyle hakkında 30/12/2016 tarihinde iddianame düzenleyen Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/06/2017 gün ve 2017/5-521 esas karar sayılı kararı ile hakkında TCK’nun 191/1 maddesini ihlal suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildiği ve bu kararında Antalya BAM 5. Ceza Dairesi 2017/1412 esas sayılı 2018/168 karar sayılı kararı ile istinaf başvurusunun reddine karar verildiği, eylem tarihlerinin çok yakın olması ve iddianame tarihleri itibariyle hukuki kesintinin de bulunmaması nedeniyle eylemin tek suç kabul edileceği, bu nedenle CMK’nun 223/7 maddesi gereğince açılan davanın reddine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.” şeklinde mütalaa da bulunmuştur.

 

DELİLLER:

 

A-Yazılı Deliller;

 

1-19/10/2016 tarihli olay, yakalama ve muhafaza altına alma tutanağı,

 

2-19/10/2016 tarihli yakalama ve gözaltına alma tutanağı,

 

3-19/10/2016 tarihli üst araması ve teslim tesellüm tutanağı,

 

4-19/10/2016 tarihli telefon inceleme tutanağı,

 

5-Isparta Devlet Hastanesinin 19/10/2016 tarih ve 68976 rapor nolu adli muayene raporu,

 

6-Isparta Sulh Ceza Hakimliğinin 19/10/2016 tarih ve 2016/3287 D.iş sayılı el koyma kararı,

7-Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalının 22/10/2016 tarih ve 2016/1154 lab.nolu sanığın idrar örneğinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunup bulunmadığı hususunda rapor,

 

8-Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalının 30/11/2016 tarih ve 2016/2861 lab.nolu sanığın idrar örneğinde opiat (eroin)’in pozitif çıktığına dair rapor,

 

9-Suça sürüklenen çocuğun savunmaları, nüfus ve adli sicil kayıtları,

 

DAİREMİZCE DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABUL: Suça sürüklenen çocuk A. B. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan verilen mahkumiyet kararına yönelik yapılan istinaf başvurusuna ilişkin inceleme ve yargılama sonucunda; Aykut Ateş isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, suç tarihinde 18 yaşından küçük olan A. B.’nın da ondan uyuşturucu madde temin edip kullandığından şüphe edilmesi üzerine yapılan idrar tahlili sonucu düzenlenen 22/10/2016 tarihli rapora göre suça sürüklenen çocuğun eroin maddesi kullandığının tespit edildiği, suça sürüklenen çocuğun daha önce 07/08/2015 tarihinde işlediği uyuşturucu madde kullanmak eylemi sebebiyle hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildiği halde tedbire uymaması nedeniyle 05/10/2015 tarihli iddianame ile hakkında Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı ve 15/12/2015 tarihinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olması sebebiyle doğrudan kamu davası açıldığı, ilk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda suça sürüklenen çocuğun eyleminin sübuta erdiği kabul edilerek 22/06/2017 tarihli kararla TCK’nun 191/1, 31/3 ve 62 maddeleri uyarınca neticeten 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği ve suça sürüklenen çocuğun müdafii tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğu tespit olunmuştur.

 

İstinaf aşamasında suça sürüklenen çocuğun Uyap sistemine kayıtlı dosyaları sorgulandığında, ayrıca 11/10/2016 tarihinde işlediği üzerinde kullanmak amacıyla 6 paket halinde net 0,06 gram ağırlığında uyuşturucu eroin maddesi bulundurması eylemi sebebiyle hakkında 30/12/2016 tarihli iddianame ile Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı ve yapılan yargılama neticesinde mahkemenin 22/06/2017 tarih ve 2015/5-521 E.K. sayılı kararı ile 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, istinaf incelemesi için dairemizde bulunduğu ve her iki dosya arasında bağlantı bulunduğu tespit olunmasına rağmen istinaf aşamasında dosyaların birleştirilmesine karar verilmesi ya da bağlantılı dosya bulunması sebebiyle hükmün bozulmasına karar verilerek ilk derece mahkemesine gönderilmesine yasal imkan bulunmadığından dairemizin 20/02/2018 tarih ve 2017/1412-2018/168 E-K sayılı kararı ile yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilerek 2015/5-521 E.K. hükmün kesinleştiği tespit olunmuştur.

 

Her iki dava dosyasına konu eylemler arasında hukuki kesinti gerçekleşmediğinden zincirleme suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmiştir

 

Bu tespit ve değerlendirmeye göre ilk derece mahkemesince yargılama yapılırken suça sürüklenen çocuğun eylemleri arasında hukuki kesinti gerçekleşmediği için iki dosyanın birleştirilmelerine karar verilerek, yargılama sonucunda sonraki eylem için suça sürüklenen çocuğun cezasında TCK’nun 43/1. maddesi uyarınca artırım yapılması gerekirken sevk maddesi uyarınca mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşıldığından suça sürüklenen çocuğun müdafinin istinaf başvurusunun kabulü ile hakkındaki mahkumiyet kararının ortadan kaldırılmasına,

 

Suça sürüklenen çocuğun işlediği sübuta eren uyuşturucu madde kullanmak eyleminin daha önce kesinleşen Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/5-521 E-K sayılı ilamına konu eylemle bağlantılı olarak zincirleme suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan TCK’nun 191/1 ve 43/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, ortaya çıkan sonuç cezasının kesinleşen hükümdeki sonuç cezadan fazla olması sebebiyle suça sürüklenen çocuk hakkında aradaki fark ceza kadar ek cezaya hükmedilmesi yönünde aşağıda yazılı şekilde hüküm tesis edilmiştir.

 

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

 

Suça sürüklenen çocuk A. B. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan verilen mahkumiyet kararına yönelik yapılan istinaf başvurusuna ilişkin inceleme ve yargılama sonucunda; ssç’nin mahkumiyet kararına konu olan eyleminin aynı mahkemenin 2017/5-521 E.K. sayılı mahkumiyet kararına konu eylemle birlikte zincirleme suç kapsamında değerlendirilmesi gerekirken her iki eylemle ilgili ayrı ayrı mahkumiyet kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşıldığından; ssç müdafinin istinaf başvurusunun kabulü ile CMK 280/2 maddesi uyarınca Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 22/06/2017 tarih ve 2017/287-525 E.K. sayılı mahkumiyet kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

 

Suça sürüklenen çocuk A. B.’nın üzerine atılı 18/10/2016 tarihinde uyuşturucu madde kullanmak suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan TCK.nun 191/1. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu ile suçun işlendiği yer ve zaman dikkate alınarak taktiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 

Suça sürüklenen çocuğun atılı eylemi zincirleme şekilde işlemesi sebebiyle TCK’nun 43/1. Maddesi uyarınca cezasında takdiren 1/4 oranında artırım yapılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 

Suça sürüklenen çocuğun suç tarihinde 18 yaşından küçük olması sebebiyle TCK’nun 31/3. maddesi uyarınca cezasında 1/3 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 

Suça sürüklenen çocuğun yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek TCK’nun 62/1. maddesi gereğince cezasında 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 

Hükmolunan bu sonuç cezanın suça sürüklenen çocuğun zincirleme suç kapsamında değerlendirilen 11/10/2016 tarihli eylemi sebebiyle hakkında Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/5-521 E.K. sayılı kararı ile hükmolunan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasından fazla olması sebebiyle suça sürüklenen çocuk hakkında aradaki fark kadar cezaya hükmolunarak 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 

Yargılama kapsamında yapılan 1 davetiye bedeli 11 TL yargılama gideri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 maddesindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olduğundan CMK’nun 324/4 maddesi gereğince Hazine üzerinde bırakılmasına,

CMK’nin 286/2-a maddesi uyarınca kesin olarak, Cumhuriyet Savcısı M. Y. (29242) huzuru ile mütalaaya aykırı olarak suça sürüklenen çocuğun ve müdafinin yüzüne karşı oybirliği ile 14/03/2018 tarihinde açıkça okunup usulen tefhim kılındı.

Bir önceki yazımız olan Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Ceza İnfazının İstemi Dilekçesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

30 Aralık 2018
3.268 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir