Sosyal Medyada Biz}

Boşanma Davası ile Birlikte Maddi ve Manevi Tazminat İstemi

Boşanma Davası ile Birlikte Maddi ve Manevi Tazminat İstemi

Boşanma Davası ile Birlikte Maddi ve Manevi Tazminat İstemi Dilekçe Örneği

 

Yargıtay Düşüncesi

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 03.03.2017 T. 2015/2 E. 2017/1 K. sayılı içtihadına göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların yemin deliline başvurmuş sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin ispat yükü kendisine düşen tarafa yemin teklifinde bulunma hakkını hatırlatamayacağına karar verilmiş olup dilekçe örneğini hazırlarken bu hususu dikkate almanızı önemle hatırlatmak isteriz.

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

***  Boşanma ya da ayrılık davalarında yetki sahibi mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan evvelce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir (4721 S. K. m. 168).

*** Mevcut ya da beklenilen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen mükemmel ya da daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan ideal bir parasal tazminat isteyebilir (4721 S. K. m. 174).

*** Evlilik birliği, ortak yaşamı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.Bu durumlarda davacının eksikliği daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla birlikte bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir fayda kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir (4721 S. K. m. 166).

*** Evlilik en az bir sene sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin başkainin davasını kabul etmesi halinda, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu durumda boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına düşünce getirmesi ve boşanmanın mali neticeleri ile çocukların hali konusunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi ideal bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada lüzumlu gördüğü farkılıkları yapabilir. Bu farklılıkların taraflarca da kabulü halinda boşanmaya hükmolunur. Bu durumda tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz (4721 S. K. m. 166).

***  Boşanma sebeplerinden rastgele birisi ile açılmış tespit edilen davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç sene geçmesi halinda, her ne sebeple olursa olsun ortak yaşam tekrardan kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış saseneır ve eşlerden birinin istemi üstüne boşanmaya karar verilir (4721 S. K. m. 166)

*** Boşanmaya sebep olan hadiseler yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan başka taraftan manevi tazminat olarak ideal miktarda bir para ödenmesini isteyebilir (4721 S. K. m. 174).

*** Maddi tazminat ve fakirlik nafakasının toptan ya da halin gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir (4721 S. K. m. 176).

*** BKNZ

2 HD 2013/808 E. 2013/13707 K.
2 HD 2013/4478 E. 2013/7945 K.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

 

DAVACI                                          :

 

TC KİMLİK NUMARASI                        :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                           :

 

ADRESİ                                           :

 

KONU                                               :Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma; … TL Maddi ve … TL Manevi Olmak Üzere Toplam … TL. Tazminat İsteminden İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim  ile davalı ile … tarihinden beri evlidir. Davalı şahsın ilk evliliğinden olan iki çocuğu vardır. (EK 1)

 

2-) Evliliğin ilk günlerinden itibaren evlilik içinde sorunlar baş göstermiştir. Davalı sürekli müvekkilime hakaretlerde bulunmakta ‘sin kaf’lı küfürler etmektedir. Müvekkilim de kendisini savunduğu zaman, müvekkilime saldırmakta ve ‘tekme, tokat’ müvekkilimi dövmektedir.

 

3-) Müvekkilim sadece ilkokulu bitirmiş olmasına rağmen aydın bir kişiliğe sahiptir. Davalı şahıs müvekkilimi zorla … tarikatına sokmaya çalışmaktadır. Müvekkilim karşı çıkınca şiddete başvurmaktadır. Müvekkilime şiddete başvurulması sonucu … Hastanesi’ne ait rapor mevcuttur. (EK 2)

 

4-) Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmıştır ve müvekkilimin bunda bir kusuru bulunmamaktadır. Açıkladığımız nedenlerle, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarını ve evlilik birliğinin sona ermesi üzerine müvekkilimin uğradığı ve uğrayacağı zarar nedeniyle davalının maddi ve manevi tazminata mahkum edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 166, 174.

 

HUKUKİ DELİLLER                    :

 

1-Nüfus kaydı,

2-….. Hastanesi’nden alınan …/…/… tarihli doktor raporu,

3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

4-Düğün kaseti ve fotoğraflar.

5-Bilirkişi İncelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim ile davalının boşanmasına, … TL maddi … TL manevi olmak üzere toplam … TL tazminata, ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

 

EKLER                                            :

1-Nüfus kaydı,

2-….. Hastanesi’nden alınan …/…/… tarihli doktor raporu,

3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

4-Düğün kaseti ve fotoğraflar.

5-Bilirkişi İncelemesi

6-Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

Davacı Vekili

Av.

Bir önceki yazımız olan Boşanma Sebepleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

19 Kasım 2018
3.793 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir