Sosyal Medyada Biz}

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

Sizin de aldatma zina nedeniyle boşanma davası açmanızı gerektirecek durumlar var ise Diyarbakır Boşanma Avukatı olan ERD Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilir ve dava açma işlemlerinizi yürütebilirsiniz.

ALDATMA (ZİNA) SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Aldatma (Zina) nedeni ile boşanma davası görülmesi için iki taraftan birinin aldatmayı gerçekleştirmesi ve diğerinin bunu tespit etmesi gerekmektedir. Bu dava eşlerden birinin evliliği devam ederken eşini başka biriyle aldatması sonrasında açılabilecek olan dava türü olarak adlandırılmaktadır. Aile mahkemesinde incelenen bu dava sürecinde Medeni Kanun’un 161. Maddesi baz alınmaktadır. Özel yargılama usulleri de bu dava sürecinde devreye girebilmektedir. Zina durumu sadece cinsel ilişki olarak kabul edilmektedir. Aldatmaya konu olabilecek diğer haller için zina suçlaması yapılamaz. Sadece cinsel temas ile tespit ve kanıt edilen hallerde aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Diğer hallerde zina sebebiyle dava açılamadığı için farklı bir ad altında boşanma davası sürdürülmektedir. 161. madde zina ile ilgili olan hükümleri içermektedir.

Hangi Durumlarda Zina Nedeniyle Boşanma Davası Açılabilir?

Eşlerin duygusal yakınlık yaşaması ya da basit olarak tabir edilen fiziksel temaslarda bulunması zina olarak sayılmamaktadır. Basit olarak tabir edilebilecek durumlar arasında elini tutma, sarılma ve buna benzer temaslar ele alınmaktadır. Bu durumlar zinayı tespit etmediği gibi boşanma nedeni olarak zina belirtilmesinin de önünü kapamaktadır. Zina nedeniyle boşanma davası açmak için daha farklı temasların olması gerekmektedir. zinayı gerektirmeyen durumlarda boşanma davası açılması hali ise Medeni Kanun madde 163 durumunda gerçekleşebilmektedir. Bu maddede de aile içerisinde var olan bireylerin haysiyetsiz yaşam sürmesi konu edilebilmektedir. Zina durumu baz alındığında ise herhangi bir kanıtın devreye sokulması halinde tek taraflı olarak boşanmaya karar verilebilmektedir. Diğer tarafın isteğine dava sürecinde bakılmamaktadır.

Aldatılan eşin, bu durumu öğrenmesi halinden 6 aylık bir zaman zarfında dava açma hakkı bulunmaktadır. Ancak fiili olarak işlenmiş bir suç mevcutsa bu durum 5 yıla kadar uzayabilmektedir. Beş yıldan sonraki evrede de durum zaman aşımına uğrayabilecektir. Zinayı affetme olarak bilinen durum ise davacının kocasının dönüşlerine olumlu yanıt vermesi ya da faaliyette bulunması şeklinde gerçekleşebilmektedir. Mahkeme heyeti bu tip durumları fazlasıyla ciddiye alabilmektedir. Bu yüzden de davayı düşürebilecek türdeki etkenler olarak da görülebilmektedir.

Zinadan kaynaklı açılacak olan mahkemelere ek nedenler de eklenebilmektedir. Aile içi şiddet ya da şiddetli geçimsizlik gibi durumlar da davanın seyrini değiştirebilmektedir. Aldatma durumunun ispatlanamaması halinde bu durumların baz alınarak dava sürecinin devam ettiği görülebilmektedir. Yalnız bu tip nedenlerden kaynaklı olarak boşanmanın her iki tarafın istemesi halinde gerçekleşeceği de görülebilecektir.

Medeni Kanun’un 184. Maddesine göre gizlilik etrafında gerçekleşebilmektedir. Dava taraflarının kişilik haklarının korunması yönünde bu tip bir işleyiş gerçekleşebilmektedir. Bu durum söz konusu olduğunda duruşmaların gizlilik içerisinde gerçekleşeceği de görülebilmektedir. Aynı zamanda duruşma esnasında ele alınan olaylar da dışa aktarılmamaktadır.

Aldatma (Zina) Nedeniyle Açılan Boşanma Davalarında Kanıt Nitelikleri

Mahkemede zinanın yani aldatmanın kanıtlanabilir olması önemlidir. Şüphe ile değil kesin deliller ile aldatma tespit edilmelidir. Boşanma davalarında zinanın tespit edilmesi konusunda bazı unsurlar kanıt niteliği taşıyarak mahkemenin boşanmayı onaylamasına da etki edebilecektir.  Zina nedeniyle boşanma davası açan kişiler aşağıda sıralanmış olan belgeleri mahkeme huzuruna sunabilirse işlemleri bir adım daha hızlandırırlar ve haklılık payını arttırırlar.

 • Tanıkların açıklamaları
 • Telefon konuşmaları ya da mesajlar
 • Ses kayıtları
 • Sosyal medya paylaşımları
 • Seyahat kayıtları
 • Beraber ikamet edildiğine dair deliller
 • Güvenlik kamerası kayıtları
 • Fotoğraf ya da medya gibi medya ögeleri
 • Savcılık nezdinde alınan zinanın gerçekleştiğine dair ifadeler
 • Kredi kartı ekstrelerinde var olan harcamalar
 • Banka kayıtları
 • Evlilik dışı ilişkilerden ortaya çıkmış çocuklar
 • Düzenli olarak yapılan telefon görüşmeleri

ALDATMA (ZİNA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

 

DAVACI                                :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                : 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Zina nedeniyle boşanma, ve tazminat istemlerimizi içerir dilek-

çemizdir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilimiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. Ekte (EK 1) sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden … adında … yaşında bir çocukları olmuştur.

 

2-) Müvekkilimiz, inşaat yüksek mühendisi olup, son … yıldır, yurtdışında gerçekleştirilen bir baraj inşaatında çalışmaktadır. Halen çalışmakta olduğu firma tarafından düzenlenmiş olan bildirim yazısı, ekte (EK 2) sunulmuştur. Bu nedenle, uzunca bir süredir evinden uzakta yaşamak zorunda kalmıştır.

 

3-) Müvekkilimiz, geçtiğimiz … ayı sonunda, yıllık iznini kullanmak üzere yurda gelmiş ve fakat ailesine sürpriz yapmak amacıyla, geleceği günü önceden haber vermemiştir. Kendi karşılaşacağı sürprizden habersiz olarak gece geç bir saatte evine vardığında ise, davalı eşini, yabancı bir erkekle uygunsuz vaziyette bulmuştur. Davalı eş, müvekkilimizin yokluğunu ve ortak çocuk …’in büyükannesi ve büyükbabası tarafından birkaç günlüğüne beraberlerinde yazlık evlerine götürülmesini fırsat bilmiştir.

 

4-) Gece geç bir saatte yaşanan bu olay nedeniyle yaşanan arbededen sonra kapı komşusu tarafından müvekkilimize bildirildiğine göre, davalı eş, müvekkilimizin yokluğunda, birkaç kez, sabah erken vakitlerde, çiftin ortak çocukları ile birlikte evden çıkmış, bu günlerde, tüm gün boyunca ortalarda gözükmemiş, gece geç saatlerde bazen söz konusu yabancı erkekle baş başa, bazen de birtakım arkadaşları eşliğinde ve fakat her iki halde de ortak çocuğun yokluğunda eve dönmüştür. Olaya tanık olan komşunun ismi ve adresi, dilekçemiz ekinde (EK 3) sunulmuştur. Çevresinde dürüst ve aklı başında bir kişi olarak tanınan asker emeklisi bu kimsenin olayla ilgili görgü ve bilgisine başvurulmasını talep ediyoruz.

 

5-) Müvekkilimiz, birkaç gün içinde işine geri dönmek zorundadır. Müşterek çocuk …, halen müvekkilimizin ebeveynlerinin yanında kalmaktadır. Meydana gelen olaylar nedeniyle ortaya çıkan durum karşısında, müşterek çocuk …’in, annesinin yanında kalmaya devam etmesinin, çocuğun gelişimi açısından fevkalade zararlı olacağı açıktır. Bu nedenle, küçüğün dava süresince müvekkilimizin ebeveynlerinin bakım ve gözetimi altında kalmasına, boşanma sonrasında ise, velayetinin müvekkilimize verilmesini talep ediyoruz.

 

6-) Evliliğinin bu şekilde sona ermek zorunda kalması ve maruz kaldığı manevi yıkım nedeniyle, müvekkilimiz lehine … TL maddi, … TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 161, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4,                                            6100 S. K. m. 240, 266.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, işyeri bildi-

rim yazısı, tanık ifadeleri, bilirkişi incelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun dava süresince büyükannesi ile büyükbabasının yanında kalmasına, çiftin boşanmasına karar verilmesi halinde, velayetlerinin müvekkilimize verilmesine, müvekkilimiz lehine … TL maddi, …TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminata, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

 

EKLER         : 1. Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi,

 1. İşyeri bildirim yazısı,
 2. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

 1. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

 

 

Bir diğer konumuz olan boşanma sebepleri adlı makalemize de göz atabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Boşanma Davası ile Birlikte Maddi ve Manevi Tazminat İstemi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

24 Kasım 2018
3.983 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir